Στην OSTRIA  αναπτύσσουμε και παράγουμε προϊόντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά στάνταρ. Σχεδιασμένα για τις ανάγκες των επαγγελματιών, από α’ ύλες υψηλών προδιαγραφών. Η παραγωγική διαδικασία γίνεται με μεθόδους και διαδικασίες  με σεβασμό προς το περιβάλλον. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής εφαρμόζουμε  σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015 . Έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε τις ποιοτικές προδιαγραφές των τελικών προϊόντων μας. Σχετικά με τα απορρυπαντικά που παράγουμε η εταιρεία μας παρακολουθεί συνεχώς και εναρμονίζεται σχετικά με τις απαιτήσεις  του Γενικού Χημείου του Κράτους και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

.